Stavební firma

Úklid a vyklízení staveb a bytů

Pro komplexnost našich služeb nabízíme i úklid a vyklízení bytů a staveb. Ve všech etapách stavby nebo rekonstrukce zajistíme čištění a úklid mezi jednotlivými fázemi stavby, včetně úklidu odpadu a zajistíme tak hladký a bezproblémový přechod k dalším etapám stavby nebo rekonstrukce.

Úklid a vyklízení staveb a bytů

Úklid rychle a kvalitně

Uklidíme a vyklidíme rychle a kvalitně stavební prostory, kde v průběhu stavebních prací vzniká velké množství odpadů, jakými jsou např. zbytky kabelů, krycí materiál, fólie, palety, papírový odpad a jiné.

Jednorázový úklid před kolaudací zahrnuje čistění a mytí:

A jiné dle zadání